HotModels | Práce v erotice | Personální agentura

Sexuální život napříč světem. Čím se lišíme od ostatních národů?

Sexuální život v globalizovaném světě, jak ho známe dnes, se v ničem příliš neliší. Existují ale národy a civilizace, které si stále udržují jisté zvyky a pro nás mnohdy zvláštní tradice, které nám mohou připadat nepochopitelné nebo úsměvné. Kromě toho se sexuální život liší i mezi národy, a to v některých drobnostech. 

Odvážná Afrika

Začněme kontinentem, kam se evropské vzorce chování dostávají postupně a stále zde převládá jiný způsob pohledu na svět. V Africe je rodina na prvním místě. Zatímco se evropští lidé snaží svůj sexuální život před blízkými tajit a konverzace o něm jim přijde trapná, v některých afrických oblastech je to naopak.

Mnohé kmeny hledají svým dětem sexuální partnery, rodiče sledují dospívání svých dětí otevřeně, a dokonce je i postrkují k plození potomků. 

Opatrné zacházení v Americe

Úplně opačný přístup zaujímají lidé v severní části amerického kontinentu. Kvůli mnoha mediálním kauzám si každý dává pozor na různé dvojsmysly, doteky a urážky, které by mohly být vnímány jako sexuální obtěžování. Proti Africe nebo Evropě je zde milostný život opatrnější a lidé nejsou konverzaci o něm příliš otevření. 

Pestrá Asie

Mluvíme-li o východní části asijského kontinentu, ocitáme se v oblasti plné fantazie a nemožného. Točení lechtivých nahrávek je dnes běžné už téměř všude na světě, ale v Asii tomuto procesu dodávají úplně jiný rozměr. Kreslené pohádky s erotickým podtextem, kostýmy, nezvyklé hračky a způsoby milování. Tak je možné popsat milostné zážitky z východu. 

Čím více se blížíme k Evropě, tím více tato pestrá tradice upadá a nahrazuje ji přísnost. Velký vliv na sexuální život má také náboženství, které určuje, jak svobodně lze mluvit o milostných zážitcích či s kolika lidmi své intimnosti sdílet.